CIBAMED Prievidza s.r.o.

Obchodný názov:     CIBAMED Prievidza s.r.o.
Sídlo firmy: Poliklinika KOPANICE
Gorkého 1
971 01 Prievidza
IČO: 36 326 445
DIČ: 2021697876
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, Prievidza, 6619875000/1111
Tel: 046 / 540 41 71
Mobil: 0908 224 524
E-mail: cibamed@cibamed.sk
babiakl@yahoo.com

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro Vložka číslo: 13541/R
 

 


©2005-2018 Ing. Tibor Kmoštinec


 CIBAMED Prievidza s.r.o., M. Gorkého 1, 971 01 Prievidza