Nový spôsob liečby kĺbovej artrózy vlastnou plazmou pacienta


Liečba opotrebovaných kĺbov, šliach a väzivového aparátu pomocou vlastnej plazmy.

Nové poznatky v medicíne priniesli nový spôsob liečby akútnych a chronických úrazov ako aj opotrebovaných kĺbov a šliach pomocou vlastnej plazmy

Jedná sa o neoperačnú, bezpečnú metódu, ktorá využíva bunky z vlastnej krvi.

Liečba je založená na biologickom efekte vlastných elementov krvi, ktoré zlepšujú stav už poškodenej chrupavky. Liečba je vhodná pre pacientov s artrózou I – III stupňa a dobré sú aj výsledky liečby poškodených šliach, zápalov šliach a svalových poranení.

ACP – (Autológna kondicionovaná plazma).

Biologický princíp a mechanizmus účinku :
Z odobratej krvi pacienta získame odstredením plazmu obohatenú o krvné doštičky (trombocyty) a iné hojivé látky, ktoré sa aktivujú v momente opustenia vlastného krvného obehu. Tieto látky zodpovedajú za regeneračné a reparačné procesy v tkanivách vrátane šliach, chrupaviek, väzov a kostí.

Proces liečby:
Pacientovi sa odoberie venózna krv, ktorá sa spracuje v špeciálnom sterilnom zariadení. Po spracovaní sa následne podáva pacientovi vlastná plazma. Do krvi sa nič nepridáva! Celá procedúra je ambulantná a trvá aj s odberom žilnej krvi, spracovaním a následným podaním plazmy asi pol hodinu. Jedna kúra obsahuje 6 aplikácií v týždňových intervaloch. Táto bio liečba nie je hradená zdravotnými poisťovňami, ide o nadštandardnú liečbu hradenú pacientom. Liečba jedného postihnutého kĺbu stojí 1200 euro. Táto liečba nie je náhradou chirurgickej liečby. v indikovaných prípadoch je najskôr potrebné vykonať chirurgické ošetrenie poškodených chrupaviek artroskopicky.

Indikácie:

  • Artróza I – III stupňa – poškodenie chrupaviek
  • ruptúra ligamentov
  • zápaly šliach a ligamentov
  • natrhnuté svaly
  • poškodenia rotátorovej manžety
  • opätovné natrhnutie ACL, PCL
  • poranenia meniskov


©2005-2018 Ing. Tibor Kmoštinec


 CIBAMED Prievidza s.r.o., M. Gorkého 1, 971 01 Prievidza