A.M.I. H.A.L – R.A.R

Úvod

H.A.L – R.A.R je nový systém využívajúci miniinvazívnu chirurgickú techniku pri liečbe hemoroidov bez rezania a bez otvorenej rany. Metóda H.A.L – Hemoroid Arthery Ligation čiže podväz hemoroidálnej tepny, bola vyvinutá v roku 1995 Dr. Morinagom v Japonsku. V roku 2005 sa k metóde pridala R.A.R – Retro Anal Repair – úprava prolabujúcich hemoroidov z rekta.

 

Výhody

  • rýchla identifikácia koncových vetiev hemoroidálnej tepny
  • presné podviazanie
  • okamžitý dôkaz potvrdenia podviazania
  • minimalizácia bolesti
  • 90% úspešnosť
  • minimalizácia komplikácií
  • krátka doba operačného výkonu
  • vhodnosť pre jednodňovú chirurgiu

 

Metóda operácie H.A.L

Ritná sonda s miniatúrnym dopplerovým ultrazvukovým prístrojom je vložená do konečníka a zvukový signál umožňuje chirurgovi určiť presnú lokalitu hemoroidálnej tepny. Chirurg cielene podviaže túto tepnu a pokračuje v podväze ďalších tepien (3 až 5-krát). Vzhľadom k tomu, že steh nie je umiestnený v otvore konečníka, kde je veľká inervácia, ale je umiestnený vyššie v konečníku, kde nie sú takmer žiadne nervové zakončenia, celý priebeh liečby je prakticky bezbolestný.

Metóda operácie R.A.R

Princíp R.A.R. je jednoduchý, od vrchu sa naloží prvý steh a otvorom v sonde, ktorý je konštruovaný tak, aby sa ihlou zachytilo tkanivo von trčiaceho hemoroidu sa nakladajú vretenovité stehy a konce vlákien sa zviažu k hornej časti, čím sa von trčiace hemoroidy zrušia a vytiahnu hore.

Operácie hemoroidov sú zaradené do škály výkonov preplácaných zdravotnými poisťovňami, ale pretože sa pri operácii používa jednorázová sonda v cene 160 € a tento spotrebný materiál nám poisťovne nepreplácajú sme nútení od pacienta vyžiadať tento doplatok.©2005-2018 Ing. Tibor Kmoštinec


 CIBAMED Prievidza s.r.o., M. Gorkého 1, 971 01 Prievidza