MUDr. Ladislav Babiak - riaditeľ

Predstavujeme Vám moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v nadštandardných podmienkach, ktorého činnosť bola zahájená po obdržaní „Rozhodnutia o povolení poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení so zameraním sa na výkony jednodňovej starostlivosti" - (8. január 2004).

Zariadenie je štruktúrované pre liečbu ochorení vyžadujúcich chirurgický výkon v odboroch všeobecná chirurgia, plastická chirurgia, urológia a ortopédia.

Naše pracovisko je umiestnené v novo rekonštruovaných priestoroch polikliniky sídliska Sever, vzdialené od centra mesta Prievidza cca 1 km. Miestnosti o rozlohe 180 m2 sú vybudované a zariadené tak, aby spĺňali najnáročnejšie kritéria na prevádzku modernej chirurgickej jednotky (čakáreň, príjmová ambulancia, anesteziologická prípravovňa, operačný sál pre malé výkony v lokálnej anestézii, sterilizačná miestnosť, operačný sál, hygienický filter, pooperačná izba, sociálne zariadenia, denné miestnosti). Operačné sály a miestnosť pre sterilizáciu sú klimatizované, zariadené špičkovými prístrojmi. Pooperačná izba je s vlastným sociálnym zariadením, s TV.

Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými chirurgami vo svojich odboroch formou operatívy známej vo svete pod pojmami one day surgery, one day care, tagesklinik. Tento ekonomicky vysoko efektívny spôsob liečby, keď sa pacientovi vykoná operačný výkon pri maximálnej kvalite ambulantne a pacient v ten istý deň, alebo na druhý deň odchádza do domáceho ošetrenia je natoľko rozvinutý vo vyspelých krajinách, že nie sú neobvyklé ani stredne závažné operačné výkony. Jednodňová chirurgia znižuje liečebné náklady, šetrí čas pacienta, rešpektuje maximálne jeho súkromie a osobnosť a je ideálna najmä pre tých, ktorí sa horšie adaptujú na nemocničné prostredie, uprednostňujú rýchle riešenie svojho zdravotného problému a včasný návrat k svojej rodine.

MUDr. Ladislav Babiak – riaditeľ a odborný zástupca pre všeobecnú chirurgiu. člen EAES (európska asociácia pre endoskopickú chirurgiu).

Absolvent lekárskej fakulty UK. v Martine v r. 1981.
Chirurgická prax: od r. 1981 nemocnica Bojnice.
Atestácia – I stupeň – 1985
Atestácia - II stupeň – 1991

Pracoval ako sekundárny lekár, starší sekundárny lekár a zástupca primára (1998 – 2004). Od r. 2003 riaditeľ a odborný zástupca pracoviska jednodňovej chirurgie firmy Cibamed Prievidza, s.r.o. Od r. 1993 vykonáva endoskopickú (laparoskopickú a torakoskopickú) operatívu (okolo 3000 operácií – žlčník, apendix, tenké a hrubé črevo, pancreas, pažerák, žalúdok aj bandáže žalúdka, sympatectomie, splanchniectomie). Chirurgická erudícia doplnená krátkodobými certifikovanými pobytmi vo viacerých pracoviskách v SR, ČR a v zahraničí (Elancourt – Paríž, Salzburg / Hallein, Viedeň<, Windsor – Canada, Brisbane – Australia, Dubai – UAE).
Publikačná činnosť a odborné prednášky na medzinárodných sympóziách (SR, ČR, Poľsko a Dubai).
 

Všeobecná chirurgia:    MUDr. Ladislav Babiak odborný zástupca
Plastická chirurgia: MUDr. Rastislav Trška odborný zástupca
Ortopédia: MUDr. Radoslav Strapko odborný zástupca
Urológia: MUDr. Vladimír Kittel odborný zástupca
  MUDr. Michal Prostredný©2005-2018 Ing. Tibor Kmoštinec


 CIBAMED Prievidza s.r.o., M. Gorkého 1, 971 01 Prievidza