Ortopédia - spektrum operačných výkonov

 • artroskopické výkony v ramennom zhybe
 • artroskopické výkony v kolennom zhybe (aj plastiky väzov)
 • operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
 • operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
 • operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
 • operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestéze
 • operácia syndrómu carpálneho tunela
 • preparácie a sutúry šliach
 • diagnostické svalové biopsie
 • operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • operačné riešenie pollex saltans
 • exscízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky
 • operačné zákroky na lakti
 • operačné riešenie epicondylitis radialis
 • operačné riešenie epicondylitis ulnaris
 • operačné riešenie mus articulare
 • operačné riešenie fractura capitis radii
 • operačné riešenie synovitis cubiti
 • operačné riešenie hallux valgus
 • operačné riešenie pes transversoplanus
 • operačné riešenie digitus hammatus
 • operačné riešenie digitus malleus
 • operačné riešenie digitus supraductus
 • operačné riešenie metetarsus I. varus
 • operačné riešenie morbus Laderhose
 • operačné riešenie neuralgie Mortoni
 • exscízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy
 • operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov


©2005-2018 Ing. Tibor Kmoštinec


 CIBAMED Prievidza s.r.o., M. Gorkého 1, 971 01 Prievidza