Urológia - spektrum operačných výkonov

 • operácia hydrokély
 • operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • operačná repozícia parafimózy
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • plastika varikokely
 • orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • orchiektómia pre karcinóm prostaty
 • divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • resekcia carunkuly uretry
 • sterilizácia muža
 • resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • resekcia kondylomát na penise
 • optická uretrotómia krátkej striktúry
 • diagnostická cystoskopia
 • zavedenie ureterálnej endoprotézy
 • ureteroskopia
 • uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)


©2005-2018 Ing. Tibor Kmoštinec


 CIBAMED Prievidza s.r.o., M. Gorkého 1, 971 01 Prievidza